Διοικητικό Συμβούλιο

Στις εκλογές της 8ης Απριλίου 2019 εκλέχτηκαν για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο οι:

Ζαφειρίδης Αργύρης     Πρόεδρος και Ιδρυτής της Εταιρείας
Λατζώνης Απόστολος   Αντιπρόεδρος
Ματραπάζη Ιωάννα      Γραμματέας
Υφαντή Εύη                   Ταμίας
Παπαθανασίου Ελένη   Υπεύθυνος Υλικού


Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι:

Παρασχάκη Μάχη    Πρόεδρος
Ντότσιου Ελένη        Γραμματέας 
Γαλανού Αθανασία   Μέλος