ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Αγαπητά μέλη της VolosLens,
 
Το ΔΣ στην τελευταία διαδικτυακή συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα δράσεις στο πλαίσιο της νέας κατάστασης λόγω Covid-19, που σκοπό έχουν την δραστηριοποίηση των μελών του και την σύσφιξη των σχέσεων τους. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου και όσο διαρκεί η πανδημία.
 
Σαν πρώτη δράση αποφασίστηκε ο διαδικτυακός διαγωνισμός φωτογραφίας των μελών της VolosLens.
 
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 2 διαφορετικές ενότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη με έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες με ελεύθερο θέμα!