ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Αγαπητά μέλη της VolosLens,
 
Το ΔΣ στην τελευταία διαδικτυακή συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα δράσεις στο πλαίσιο της νέας κατάστασης λόγω Covid-19, που σκοπό έχουν την δραστηριοποίηση των μελών του και την σύσφιξη των σχέσεων τους. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου και όσο διαρκεί η πανδημία.
 
Σαν πρώτη δράση αποφασίστηκε ο διαδικτυακός διαγωνισμός φωτογραφίας των μελών της VolosLens.
 
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 2 διαφορετικές ενότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη με έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες με ελεύθερο θέμα!
 
1. Διαδικασία συμμετοχής
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποστείλει ηλεκτρονικά δύο (2) φωτογραφίες, σε κάθε μια από τις δύο κατηγορίες (δηλ. συνολικά μέχρι τέσσερις (4) φωτογραφίες), επεξεργασμένες ή μη, υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 2.500-3500 pixels στα 300 dpi) σε μορφή jpeg και να φέρουν κάποιον ενδεικτικό τίτλο.
 Οι φωτογραφίες θα είναι ανυπόγραφες.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.
Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε μη μέλη με την προϋπόθεση άμεσης εγγραφής στη VolosLens. (20 ευρω η ετήσια συνδρομή)
Η αποστολή των φωτογραφιών λόγω περιορισμών των συμβατικών μέσων αποστολής (email, messenger κ.λπ.) προτείνουμε να γίνει μέσω της ιστοσελίδας WeTransfer ή κάποιας παρεμφερούς ιστοσελίδας με αποδέκτη την ηλεκτρονική διεύθυνση: farmecano@gmail.com
 
2. Διαδικασία διαγωνισμού
Μετά το πέρας της συγκέντρωσης των φωτογραφιών, το ΔΣ θα ορίσει επιτροπή αξιολόγησης από τρία (3) άτομα μη-μέλη της VolosLens, καταξιωμένα στο χώρο της φωτογραφίας, με δικαίωμα ψήφου, κι ένα μέλος του ΔΣ με ρόλο συντονισμού, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
3. Έπαθλα διαγωνισμού
Οι νικητές του διαγωνισμού θα είναι τρεις ανά κατηγορία και το έπαθλο για τον πρώτο (κάθε κατηγορίας) θα είναι μια εκτύπωση της φωτογραφίας του σε αλουμίνιο με επίστρωση, στον δε δεύτερο και τρίτο (κάθε κατηγορίας) μια εκτύπωση της φωτογραφίας τους σε καμβά.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής φωτογραφιών ορίζεται η 20η Απριλίου 2021.
 
Ο Πρόεδρος
Αργύρης Ζαφειρίδης 
 
Η Γραμματέας
Ιωάννα Ματραπάζη